Proč darovat krev?
Legislativní výhody pro dárce krve
Vyznamenání Českého červeného kříže
Odměny od zdravotních pojišťoven
Kdo může darovat krev?
Kdy je dárcovství omezeno?
Jaké zásady dodržovat před odběrem?
Co vzít s sebou k odběru?
Jak probíhá odběr krve?
Kolik času strávím na transfuzní stanici?
Kolik krve se odebírá?
Kde mohu darovat krev?
Jak často mohu darovat krev?
Jaká vyšetření mě čekají?
Je darování krve bezpečné?
Jaké zdravotní komplikace mohou nastat po odběru?
Mohu darovat krev, když jsem alergik?
Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
Mohu darovat krev, když užívám antidepresiva?
Mohu darovat krev, když mám na chodidle bradavici?
Mohou cizinci darovat krev v ČR?
Mám dotaz ohledně darování krve
Dokumenty ke stažení

Proč darovat krev?

Každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Na komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 ml. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste. Naopak počet dobrovolných dárců dlouhodobě klesá a čím dál více lidí svoji krev raději prodává farmaceutickým firmám. Lidská krev je navíc jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit uměle. Staňte se dobrovolným dárcem krve. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské životy.

Jako dobrovolný dárce krve získáte:

 • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
 • pracovní volno s plnou náhradou mzdy v den odběru
 • snížení základu daně z příjmu o 2000 Kč za každý odběr krve
 • pravidelnou lékařskou kontrolu vašeho zdravotního stavu
 • vyznamenání od Českého červeného kříže
 • vitamíny od své zdravotní pojišťovny
 • občerstvení po odběru
 • a mnoho další benefitů, které naleznete na tomto webu

Legislativní výhody pro dárce krve

 • Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. Není-li odběr proveden, náleží dárci toto volno jen na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
 • Snížení základu daně z příjmu o 2000 Kč za každý odběr krve. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzní stanici získat na konci roku.

Vyznamenání Českého červeného kříže

Český červený kříž uděluje dobrovolným dárcům krve tato vyznamenání:

 • 1. odběr – kapka krve
 • 10. odběr – bronzová medaile Prof. Janského
 • 20. odběr – stříbrná medaile Prof. Janského
 • 40. odběr – zlatá medaile Prof. Janského
 • 80. odběr – zlatý kříž ČČK III. třídy
 • 120. odběr – zlatý kříž ČČK II. třídy
 • 160. odběr – zlatý kříž ČČK I. třídy
 • 250. odběr – plaketa ČČK Dar krve – dar života

Odměny od zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod. Kompletní seznam výhod zdravotních pojišťoven naleznete v kategorii Pojišťovny.

Kdo může darovat krev?

Dárcem se může stát každý, kdo splňujete tyto podmínky:

 • věk 18 – 65 let
 • minimální hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • není evidován v Národním registru vyřazených dárců
 • není HIV pozitivní a není v trvalém kontaktu s osobou infikovanou HIV (rodina, sexuální partner)
 • neprodělal žloutenku typu B a C a není v úzkém kontaktu s osobami trpícími infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • není konzument drog
 • není alkoholik
 • není diabetik
 • nemá kardiovaskulární onemocnění (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • nemá chronické žaludeční vředy, onemocnění slinivky (diabetes mellitus aj.), střev, jater nebo žlučníku
 • nemá metabolické onemocnění (např. dna)
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
 • netrpí onemocněním krve (trombóza, embolie)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin, močových cest nebo zažívacího traktu
 • netrpí těžkou alergií nebo astma
 • netrpí vážnějším onemocněním dýchacích cest (rozedma plic, chronická bronchitida)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním (lupénka, pásový nebo genitální opar)
 • netrpí autoimunitními chorobami
 • netrpí revmatickým onemocněním nebo onemocněním kostí a kloubů
 • netrpí epilepsií
 • netrpí roztroušenou sklerózou
 • neměl nádorové onemocnění
 • neměl transplantaci orgánů, tvrdé pleny mozkové nebo rohovky
 • neměl neurochirurgický zákrok mozku
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc (babesióza, Chaganova nemoc, leishmanióza, Q horečka, virus západonilské horečky WNV apod.)
 • neprodělal TBC
 • nepobýval v letech 1980-1996 déle než 6 měsíců ve Velké Británii a ve Francii (variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc)
 • neobdržel v letech 1980-1996 v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Francii transfuzi krve nebo krevních komponent

Pokud máte jakékoli dotazy, ptejte se.

Kdy je dárcovství omezeno?

 • týden po zhojení oparu
 • u žen v době menstruace
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel apod.)
 • 14 dní až 1 měsíc po dobrání antibiotik
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte
 • 1 měsíc po průjmovitém onemocnění
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy
 • 6 měsíců po endoskopickém vyšetření
 • 6 měsíců po transfuzi krve
 • 6 měsíců po tetování nebo piercingu
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech
 • 6 měsíců po pobytu v nápravném zařízení
 • 1 rok po vyléčení žloutenky typu A nebo mononukleózy
 • alergici mohou krev darovat pouze u lehčí formy onemocnění, bez akutních obtíží a bez léčby
 • lidé s vysokým krevním tlakem mohou darovat krev pouze pokud jsou na monoterapii (jednom léku) a mají kompenzovaný krevní tlak
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu a půl roku po ukončení kojení
 • při užívání léků i volně prodejných (vyjma hormonální antikoncepce a vitamínů)

Pokud máte dotazy ohledně očkování, případně jiné nejanosti, ptejte se.

Jaké zásady dodržovat před odběrem?

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství nepřeslazených nápojů (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
 • Večer před odběrem nejezte tučnou stravu.
 • 14 hodin před odběrem nepijte alkoholické nápoje.
 • Na odběr nechoďte nalačno. Ráno v den odběru posnídejte netučnou stravu a vypijte dostatek tekutin.
 • 6 – 12 hodin před odběrem by se nemělo kouřit.

Co vzít s sebou k odběru?

 • průkaz totožnosti
 • kartičku pojištěnce
 • legitimaci dárce krve (opakovaní dárci)

Jak probíhá odběr krve?

 • šatna – odložíte si věci a dostanete dotazník dárce
 • evidence – sestra zaznamená vaše údaje
 • laboratoř – bude vám odebrán vzorek krve k předodběrovému vyšetření (analýza trvá asi 5 minut), u nového dárce je podrobnější a provádí se rovněž orientační vyšetření moči
 • vyšetřovna – lékař zkontroluje vyplněný dotazník a posoudí váš zdravotní stav
 • občerstvení před odběrem – dostanete pečivo a nápoj
 • vlastní odběr krve
 • občerstvení po odběru – nápoj a drobná sladkost
 • evidence – dostanete omluvenku do zaměstnání, potvrzení na odečet daní a stravenku
 • šatna – vyzvednete si své věci a odcházíte

Kolik času strávím na transfuzní stanici?

Celková doba strávená na transfuzní stanici je asi 50 – 100 minut.

Kolik krve se odebírá?

Standardně se odebírá 450 ml krve a samotný odběr trvá 5-10 minut. Vaše tělo si krev doplní během několika dnů.

Kde mohu darovat krev?

Krev můžete darovat téměř v každém okresním městě. V seznamu transfuzních stanic si snadno najdete nejbližší odběrné místo. Registr dárců mezi sebou transfuzní stanice nesdílejí. Je tedy důležité, aby se dárce vracel do své transfuzní stanice.

Jak často mohu darovat krev?

Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi odběry je 10 týdnů.

Jaká vyšetření mě čekají?

V rámci předodběrového vyšetření se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu, které trvá asi 5 minut. U prvodárců se navíc provádí i vyšetření moči. Lékař vám před odběrem změří tlak, pulz a posoudí váš zdravotní stav a způsobilost k odběru.

Po odběru krve se provádí další podrobné vyšetření, které zahrnuje zjištění krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi. Dále se provádí testy na HIV, žloutenku typu B a C, syfilis. V případě odchylky u některého z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další postup.

Je darování krve bezpečné?

Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu infekce. Veškerý materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky) je určen pouze k jednorázovému použití. Místo vpichu je vždy důkladně dezinfikováno a pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Jaké zdravotní komplikace mohou nastat po odběru?

Při nedostatečném a krátkém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom (modřina). Někteří dárci mohou mít po odběru pocit na omdlení, celkovou nevolnost a může dojít až ke kolapsu. Tomu lze však předcházet tím, že dárce před odběrem vypije dostatečné množství tekutin a lehce posnídá. Na transfuzní stanici je však vyškolený personál, který včas zasáhne a pomůže. Po odběru by člověk neměl minimálně 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Mohu darovat krev, když jsem alergik?

Lehčí forma alergie není překážkou pro darování krve. Darovat krev můžete v období, kdy netrpíte alergickými příznaky. Pokud trpíte težkou formou alergie, dárcovství pro vás není vhodné. Každý alergik by měl otázku darování krve konzultovat se svým alergologem.

Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?

Ano, můžete. Hormonální antikoncepce není překážkou pro darování krve.

Mohu darovat krev, když užívám antidepresiva?

Antidepresiva se z organismu vylučují velmi pomalu. Po dobu užívání nedarujte krev ani krevní složky. Darovat můžete nejdříve 4 týdny po vysazení antidepresiv.

Mohu darovat krev, když mám na chodidle bradavici?

Ano, krev darovat můžete.

Mohou cizinci darovat krev v ČR?

Darovat krev mohou cizinci, kteří splňují tyto podmínky:

 • pobývají v ČR již déle než jeden rok
 • mají zdravotní pojištění v ČR
 • jsou schopni komunikovat v češtině

Mám dotaz ohledně darování krve

Na vaše dotazy rádi odborně odpoví pracovníci jakékoli transfuzní stanice. Můžete rovněž položit dotaz do diskuzního fóra společnosti pro transfuzní lékařství, kde odpovídají odborníci na slovo vzatí.

Dokumenty ke stažení

Na transfuzní stanici se jako dárce setkáte s těmito dokumenty:

Sdílet:FacebookTwitterGoogle+Email