Westernové městečko Šiklův Mlýn každoročně nabízí volné vstupenky pro dárce krve. Do programu je zapojena většina transfuzních oddělení.